กล่องวังทอง กรุ๊ป
   กล่องกระดาษแข็งห่อ กล่องแบบฝาบน/ล่าง

ลักษณะกล่อง

 • กระดาษจั่วปัง
 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 29.7 x สูง x 21 ซม x 5 ซม

กล่องฝาบน

 • กว้าง 29.7 x สูง x 21 ซม x 3 ซม.
 • ใบห่อกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 128 แกรม
 • พิมพ์ 3 สี
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • ติดลิ้น พลาสติกสำหรับเก็บเล่มทะเบียน

กล่องฝาล่าง

 • ใบห่อกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 128 แกรม
 • พิมพ์ 1 สี
 • เคลือบลามิเนตด้าน

Support 

 • Support ด้านบน EVA สีขาว 2 ชั้น
  • ชั้นที่ 1 ความหนา 3 มม.
  • ชั้นที่ 2 ความหนา 2 มม.
 • Support ด้านล่างกระดาษแข็งจั่วปัง ปะกระดาษปอนด์สีขาว
 • ไดคัทซองตามขนาดสินค้า

กล่องกระดาษแข็ง ห่อกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์โลโก้ / ข้อความสีดำบนฝากล่อง

กล่องฝาล่าง ใบห่อกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม พิมพ์ 1 สี เคลือบลามิเนตด้าน

กล่องกระดาษแข็งห่อแบบฝาบน/ล่าง กระดาษจั่วปัง ขนาดกล่อง 29.7 x x 21 x 5 ซม

กล่องกระดาษแข็งห่อแบบฝาบน/ล่าง พิมพ์ 3 สี

กล่องกระดาษ เพิ่ม Support ด้านบน EVA สีขาว 2 ชั้น ชั้นแรกหนา 3 มม. ชั้นที่ 2 หนา 2 มม.

กล่องกระดาษพรีเมี่ยม กล่องสีฟ้าแบบฝาครอบ โดย วังทอง กรุ๊ป

กล่องฝาบน ขนาด 29.7 x x 21 x 3 ซม. ใบห่อกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 128 แกรม

กล่องล่าง Support กระดาษแข็งจั่วปัง ปะกระดาษปอนด์สีขาว ไดคัทช่องตามขนาดสินค้า