แผ่นพับ Spice Roads Cycle Tours

  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 130 แกรม
  • ขนาดแผ่นพับ  9.8 x 21 ซม.
  • ขนาดกางออก 48.4 x 21 ซม.
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้้า
  • แผ่นพับแบบ 4 พับ 5 ตอน
  • จำนวน 2 ภาษา

Brochures , 4 Fold 5 sections. Finished Size 9.8 x 21 cm , Paper 130 gsm . Print 4 colors 2 sides

แผ่นพับพิมพ์ 4 สี สองภาษา ขนาดกางออก 48.4 x 21 ซม.

แผ่นพับ Spice Roads Cycle Tours กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 130 แกรม

แผ่นพับขนาด 9.8 x 21 ซม. พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

แผ่นพับแบบ 4 พับ 5 ตอน พิมพ์ 4 สี 2 หน้า