ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด

  • กระดาษ ASTROSILVER SETA 110g #193
  • ขนาดสำเร็จประมาณ  8.9 x  16.5 ซม.

ซองด้านใน

  • กระดาษ ASTRO SILVER SETA 110g #193
  • พิมพ์ 5 สี 2 หน้า
  • ปั๊มฟอยล์
  • ไดคัทตามแบบ
  • ปั๊มไดคัท+ขึ้นรูปซอง

ออกแบบผลิตซองใส่การ์ดเชิญ ซองใส่การ์ดงานแต่งงาน ซองสั่งผลิต

ซองใส่การ์ด กระดาษ ASTROSILVER SETA ไดคัทตามแบบ

ซองใส่การ์ด ปั๊มไดคัท ขึ้นรูป พับสันด้านข้างตามแบบ

ซองด้านใน กระดาษ ASTRO SILVER SETA 110g #193 พิมพ์ 5 สี 2 หน้า ปั๊มฟอยล์

ซองขนาดสำเร็จประมาณ  8.9 x  16.5 ซม. ปั๊มไดคัท+ขึ้นรูปซอง

ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด กระดาษ ASTROSILVER SETA 110g #193