การ์ดเชิญ/ตั๋ว The Broadway Night

  • การ์ดเชิญ ขนาด 22.5 x 10 ซม.
  • พิมพ์สี 1 หน้า
  • กระดาษ Curious Sensation Tactile 270 แกรม
  • ปั๊มเส้นปรุเป็นรอยสำหรับฉีก

การ์ดเชิญใบใหญ่ ความยาว 22.5 ซม. พิมพ์สี่สี 1 หน้า

การ์ดเชิญ The Broadway Night ขนาด 22.5 x 10 ซม.

การ์ดเชิญปั๊มเส้นประ เป็นรอยสำหรับฉีกตั๋ว

การ์ดเชิญกระดาษ Curious Sensation Tactile ขนาด 270 แกรม