แผ่นพับ อุปกรณ์ไฟฟ้า Eagle
แคตตาล๊อค

  • ขนาดกางออก A3
  • กระดาษอาร์ตด้าน ขนาด 157 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับกลาง

แผ่นพับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบรนด์ Eagle electric power

แผ่นพับสื่อโฆษณา ณ จุดขาย พิมพ์ดิจิตอล 4 สี

แผ่นพับพิมพ์ 4 สี 2 หน้า ขนาดกางออก A3