สติกเกอร์ Loveless Rose III

  • ขนาด  9 x 1 ซม.
  • กระดาษสติกเกอร์ขาวมันหลังเหลือง
  • พิมพ์  2/0 ( ดำ+ชมพู )
  • ปั๊มไดคัท

สติกเกอร์ Loveless Rose III พิมพ์  2/0 สีดำ+ ชมพู

สติกเกอร์ปั๊มไดคัท กระดาษสติกเกอร์ขาวมันหลังเหลือง

สติกเกอร์ Loveless Rose III ขนาด 9 x 1 ซม. พิมพ์  2/0 ( ดำ+ชมพู )