นามบัตร SWAN Lake

  • ขนาดกางออก 18 x 5.4 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ 9 x 5.4 ซม.
  • กระดาษการ์ดโปร ขนาด 240 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • ปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน 1 จุด
  • ปั๊มเส้นพับกลาง

นามบัตร ขนาดสำเร็จ 9 x 5.4 ซม. พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

นามบัตรกระดาษการ์ดโปร ขนาด 240 แกรม ปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน 1 จุด

นามบัตรแบบพับครึ่ง (แนวนอน) ขนาดมาตรฐาน 9 x 5.4 ซม.

นามบัตร SWAN Lake ขนาดกางออก 18 x 5.4 ซม.

นมบัตรพิมพ์สี่สี่ พับ 1 ทบ พิมพ์สองหน้า ปั๊มเส้นพับกลาง