โปสเตอร์ Mobile 1 Center

  • ขนาด 24 x 35 นิ้ว
  • งานพิมพ์ 4/0 สี
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 210 แกรม
  • ตัดปลิว
  • พิมพ์ 4 แบบ 

ตัวอย่างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ Mobil ดีไซน์พิมพ์ 4 สี

โปสเตอร์พิมพ์ 4 แบบ กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 210 แกรม ตัดปลิว

โปสเตอร์รายการสินค้าและบริการ งานพิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตการ์ด

โปสเตอร์ Mobile 1 Center ขนาด 24 x 35 นิ้ว