Direct Mail พร้อมซอง The Residences Mandarin Oriental Bangkok

Direct Mail 

 • ขนาดสำเร็จ 21 x 16 ซม. 

 • ด้านหน้ากระดาษ Burano สีดำ ขนาด 140 แกรม

 • โลโก้ / ตัวหนังสือทั้งหมดปั๊มฟอยล์สีทอง

 • ด้านหลังกระดาษ Courious สีขาวมุก

 • พิมพ์ 4 +1 สี (Pantone 874 U)

 • ปะ ประกอบกระดาษสีขาว หนาประมาณ 2 มม.
 • ปะ ปะกบ

ซอง

 • ขนาดสำเร็จ 21.60 x 16.60 ซม.

 • ขนาดกางออก 24.60 x 34.90 ซม.

 • กระดาษ Burano สีดำ หนา 140 แกรม

 • โลโก้/ตัวหนังสือทั้งหดปั๊มฟอยล์สีทอง
 • ปั๊มไดคัท ปะ ประกอบขึ้นรูป

 

ซองใส่การ์ดเชิญกระดาษ Burano สีดำ 140 แกรม โลโก้/ตัวหนังสือปั๊มฟอยล์สีทอง

Direct Mail การ์ดเชิญพร้อมซอง The Residences Mandarin Oriental Bangkok

การ์ดเชิญด้านหน้ากระดาษ Burano สีดำ โลโก้/ตัวหนังสือปั๊มฟอยล์สีทอง

การ์ดเชิญขนาด 21 x 16 ซม. ปะ ประกอบกระดาษสีขาว หนาประมาณ 2 มม.

Direct Mail (การ์ดเชิญ) ด้านหลังกระดาษ Courious สีขาวมุก งานพิมพ์ 4 สี

ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาดกางออก 24.60 x 34.90 ซม. ปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูป

Direct Mail กระดาษ Burano สีดำ เพิ่มความสวยหรูด้วยปั๊มฟอยล์โลโก้/ตัวหนังสือสีทอง

การ์ดเชิญแผ่นใหญ่ ขนาดสำเร็จ 21 x 16 ซม. พร้อมเทคนิคปั๊มฟอยล์สีทอง