การ์ดเชิญ
    การ์ดเชิญขนาด  A3 แนวนอน

  • กระดาษจั่วปัง
  • กระดาษปะ กระดาษ Green Read
  • พิมพ์สีดิจิตอล 
  • ด้ามไม้พ่นสีทอง ขนาดกว้าง  5 ซม. สูง 45 ซม. หนา 0.5 ซม.

การ์ดเชิญกระดาษ Green Read ปะติดกับกระดาษจั่วปังหน้า-หลัง ปะติดกับด้ามไม้

การ์ดเชิญ ขนาด A3 พิมพ์สีดิจิตอลเป็นรูปลายนกยูงคู่สวยงาม 

การ์ดเชิญ ติดกับด้ามไม้ขนาด  5 ซม. สูง 45 ซม. หนา 0.5 ซม. พ่นสีทอง

การ์ดเชิญ ขนาด  A3 แนวนอน กระดาษจั่วปังติดกับด้ามไม้