การ์ด NARZ Bangkok

  • ขนาด 8.5 x 17 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 260  แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบวานิชมันพร้อมพิมพ์
  • ปะประกบ ส้ในกระดาษอาร์ตการ์ด หนา 2 มม.

การ์ดเชิญ The Wonderful Nature โดย NARZ Bangkok พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

การ์ดพิมพ์ 4 สี ขนาดการ์ด 8.5 x 17 ซม.

การ์ดเชิญกระดาษอาร์ตการ์ด พร้อมซองสีขาว พิมพ์ข้อความสีน้ำเงินที่หน้าซอง

การ์ดเชิญ กระดาษอาร์ตการ์ดขนาด 260  แกรม เคลือบวานิชมัน