นามบัตร บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
   นามบัตรพิมพ์ 11 ชื่อ

  • ขนาด 5.5 X 9 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 230 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบ PVC ด้าน 2 หน้า

นามบัตรบริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด    

นามบัตร White Crane ขนาดมาตรฐาน 5.5 X 9 ซม. พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

นามบัตรคุณภาพสูง กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 230 แกรม

นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลออฟเช็ต เคลือบ PVC ด้าน 2 หน้า