ใบปลิว PEGASUS GRAND 25 Anniversary

  • ขนาดประมาณ 10.16 X 20.32 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบมันพร้อมพิมพ์
  • ตัดปลิว

ใบปลิว PEGASUS GRAND 25 Anniversary กระดาษอาร์ตการ์ด

ใบปลิว พิมพ์ 4 สี ขนาดประมาณ 10.16 X 20.32 ซม.

ใบปลิว กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ใบปลิว พิมพ์ 2 หน้า เคลือบมันพร้อมพิมพ์ ตัดปลิว