กล่องกระดาษคราฟท์ 
   กล่องกระดาษสีน้ำตาล กล่องแบบซองฝาพับสอด

  • กล่องขนาดสำเร็จ ประมาณ 15.5 x 10.5 x 1.5 ซม.
  • กระดาษคราฟท์ KP ขนาด 350 แกรม
  • ขนาดกางออกประมาณ 35.5 x 15.5 ซม.
  • ปั๊มฟอยล์ข้อความ Hole Heart Snake ที่มุมกล่อง
  • ไดคัท + ปะกาวข้าง

กล่องกระดาษสีน้ำตาล ปั๊มฟอยล์ข้อความ Hole Heart Snake ที่มุมกล่อง

กล่องกระดาษคราฟท์ ขนาด 15.5 x 10.5 ด้านข้างกว้าง 1.5 ซม.

กล่องแบบมีฝาเปิดหัว-ท้าย พับปิดสอดฝาติดด้านข้างซอง

กล่องกระดาษ KP ขนาด 350 แกรม ไดคัท ปะกาวข้าง ประกอบเป็นตัวกล่อง

กล่องกสีน้ำตาล ปั๊มฟอยล์สีน้ำเงินข้อความ Hole Heart Snake ที่มุมกล่อง

กล่องกระดาษสีน้ำตาล ขนาดกางออก 35.5 x 15.5 ซม.

กล่องแบบซองเอกสาร ด้านข้างหนา 1.5 ซม. ฝาเปิดได้สองด้าน หัว-ท้าย