กล่องชิงโชคกระดาษลูกฟูก โดย Anantara Vacation Club

ลักษณะกล่อง

  • ขนาดสำเร็จ 25 x 25 x 25 ซม.
  • ขนาดกางออก 102 x 75 ซม.
  • กระดาษลูกฟูกลอน E สีน้ำตาล  3 ชั้น
  • ใบปะกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 160 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน  1 หน้า
  • ไดคัท + ขึ้นรูป
  • ไดคัทช่องวงกลมด้านบนสำหรับหย่อนคูปอง

กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดสำเร็จ 25 x 25 x 25 ซม.

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ฝา มีฝาเปิดหัว - ท้าย

กล่องลูกฟูก พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้าน ด้านในไม่มีพิมพ์

กล่องลูกฟูก ปะกระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม

กล่องชิงโชคใบใหญ่ ขนาดกางออก 102 x 75 ซม. พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

กล่องลูกฟูก ไดคัทขึ้นรูป ไดคัทช่องวงกลมด้านบนสำหรับหย่อนคูปอง

กล่องชิงโชคกระดาษลูกฟูก โดย Anantara Vacation Club

กล่องกระดาษลูกฟูก ลอน E สีน้ำตาล 3 ชั้น