โบรชัวร์ IV Infusions  โดย บริษัท เวอริตา เอ็มเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด 

  • ขนาดสำเร็จ 10 x 10 ซม.
  • ขนาดกางออก 70 x 10 ซม.
  • กระดาษ Tom and Otto Silk ขนาด 200 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 ด้าน
  • เคลือบวานิชด้าน
  • ปั๊มเส้นพับ 6 พับ 7 ตอน

แผ่นพับ/โบรชัวร์ เอกสารส่งเสริมการขาย สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

โบรชัวร์พิมพ์ดิจิตอล 4 สี ขนาดสำเร็จ (พับ) 10 x 10 ซม.

โบรชัวร์แบบ 6 พับ 7 ตอน ขนาดกางออก 70 x 10 ซม.

โบรชัวร์กระดาษเนื้อหนา Tom and Otto Silk ขนาด 200 แกรม

โบรชัวร์ IV Infusions  โดย บริษัท เวอริตา เอ็มเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด 

โบรชัวร์ใบใหญ่ (ขนาดกางออก) พิมพ์ 2 ด้าน เคลือบวานิชด้าน