เมนูอาหาร Toscana 

ลักษณะเล่ม

         เมนูปกแข็ง เนื้อใน 20 หน้า ( 10 แผ่น )

 • ขนาดเล่มสำเร็จประมาณ 24.5 x30 ซม. ไม่รวมสัน 

หน้าปก

 • กระดาษจั่วปัง
 • ขนาดปก กางออกประมาณ 52.5 x 31 ซม.
 • กระดาษห่อ กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 118 แกรม
 • พิมพ์อิงค์เจ็ทสีส้ม โลโก้เจาะขาว 
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • เคลือบ Spot UV  1 จุด
 • ใบปะในปก พิมด์อิงค์เจ็ทตีพื้นสีส้ม

เนื้อใน

 • ขนาดรูปเล่มเนื้อใน 24.5 x 30 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 310  แกรม
 • พิมพ์สีดิจิตอล
 • เข้าเล่มเจาะรูใส่น็อต
 • เคลือบลามิเนตด้านทุกหน้า

เมนูอาหาร Toscana เมนูปกแข็ง เนื้อใน 20 หน้า ( 10 แผ่น )

เมนูอาหารหน้าปกสีส้ม โลโก้เจาะขาว  เคลือบลามิเนตด้าน เคลือบ Spot UV  

เมนูอาหาร ขนาดเล่ม 24.5 x 30 ซม. ไม่รวมสัน 

เมนูหน้าปกกระดาษแข็งจั่วปัง หน้าปกขนาดกางออก 52.5 x 31 ซม.

การเข้าเล่มเมนูอาหารเจาะรูใส่น็อต 2 ตัว เนื้อในเคลือบลามิเนตด้าน

เมนูอาหารพิมพ์ 20 หน้า (10 แผ่น) ใบปะในปกพิมด์อิงค์เจ็ทตีพื้นสีส้ม

เมนูอาหาร หน้าปกกระดาษแข็ง ห่อกระดาษอาร์ตการ์ดพิพม์โลโก้สีขาวที่หน้าปก

เนื้อในขนาดรูปเล่ม 24.5 x 30 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล

เมนูอาหาร ห่อกระดาษอาร์ตการ์ด 118 แกรม พิมพ์อิงค์เจ็ทสีส้ม