หนังสือความสุขฉบับกล้วยไม้ไทย  เพื่อคนรักกล้วยไม้ไทยโดยเฉพาะ

โดย คุณสงัด แย้มไทย เจ้าของร้านแย้มไทยออร์คิดส์ รวมภาพสวย ๆของดอกกล้วยไม้นานาสกุลและชนิด

พร้อมเทคนิคการปลูกเลี้ยงดอกไม้ การคัดดอก 

ลักษณะของหนังสือ 

 • ขนาดเล่ม 20.7 x 29 ซม.
 • จำนวนหน้า 264 หน้ารวมปก
 • หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม (WA)
 • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
 • เคลือบลามิเนตมัน 1 หน้า
 • ปั๊มฟอยล์ ชื่อหนังสือ 1 ตำแหน่ง ด้วย FMT SB Confetti
 • เนื้อใน รวม 260 หน้า
  • พิมพ์ 1 สี จำนวน 120 หน้า ( 60 แผ่น)
   • กระดาษปอนด์ 80 แกรม
   • พิมพ์ 1 สี สีดำ
  • พิมพ์ 4 สี จำนวน 140 หน้า ( 70 แผ่น )
   • กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม
   • พิมพ์ 4 สีทุกหน้า
 • เข้าเล่ม เย็บกี่ไสกาว

หนังสือความสุขฉบับกล้วยไม้ไทย  เพื่อคนรักกล้วยไม้ไทยโดยเฉพาะ

หนังสือพิมพ์ 4 สี 2 หน้า หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม (WA)

หนังสือภาพเนื้อในพิมพ์สี่สี เย็บเข้าเล่มแข็งแรงทนทาน

Sample photo book printing, laminated 4-color printing.

Happy Thai Orchids For Thai orchid lovers.

หนังสือภาพพิมพ์ 4 สีสวยงาม น่าสะสมไว้เป็นแหล่งศึกษาอ้างอิง

หนังสือภาพ ขนาดเล่ม 20.7 x 29 ซม. จำนวนหน้า 264 หน้ารวมปก

หนังสือภาพ เนื้อในกระดาษปอนด์ ประกอบด้วยหน้าพิมพ์ 4 สี และ 1 สี

งานพิมพ์หนังสือ เพิี่มเทคนิคเคลือบลามิเนตมัน ชื่อหนังสือปั๊มฟอยสีเงินเงา สวยสะดุดตา

หนังสือภาพดอกกล้วยไม้ งานพิมพ์ 4 สี (140 หน้า) กระดาษอาร์ทมัน 100 แกรม

หนังสือภาพ 260 หน้า พิมพ์สีดำ 120 หน้า ( 60 แผ่น) กระดาษปอนด์ 80 แกรม

ตัวอย่างงานพิมพ์และการเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว