กล่องใส่เทียนหอม Tiara Ranee 

   กล่องใส่เทียนหอม 3 แบบ

  • ขนาดกล่องสำเร็จ 8.5 x 8.5 x 5.2 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว ขนาด 350 แกรม (Bright Coated)
  • พิมพ์ตัวอักษรสีเทา สายคาดสีทอง
  • เจาะช่องหน้าต่าง ติดแผ่นพลาสติก
  • ปั๊มฟอยล์โลโก้
  • เคลือบ Spot UV ที่ลายดอกไม้ 
  • ปั๊มไดคัท ปะกาวข้าง

กล่องใส่เทียนหอม 3 แบบ กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว

กล่องกระดาษใส่เทียนหอม พิมพ์ตัวอักษรสีเทา สายคาดสีทอง

กล่องกระดาษใบเล็ก ปั๊มไดคัท ปะกาวข้าง

กล่องใส่สินค้า แบบเจาะช่องหน้าต่าง ติดแผ่นพลาสติก ปั๊มฟอยล์โลโก้

กล่องใส่เทียนหอม โดยบริษัท เทียร่า ขันทอง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

กล่องกระดาษใบเล็ก เคลือบ Spot UV ที่ลายดอกไม้  ปั๊มไดคัท ปะกาวข้าง

กล่องใส่สินค้า ขนาด 8.5 x 8.5 x 5.2 ซม. พิมพ์ตัวอักษรสีเทา สายคาดสีทอง

กล่องกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 350 แกรม (Bright Coated)