กล่องฝาเปิดปิดแม่เหล็ก 
     กล่องกระดาษแข็งห่อ
ลักษณะกล่อง

  • กล่องแบบฝา 4 ชิ้น ติดแม่เหล็กสำหรับเปิด-ปิด
  • ขนาดกล่อง  29.5 x  21 x หนา 14.5 ซม.
  • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 24 หนา 1.98 มม.
  • กระดาษห่อ Burano สีดำ 90 แกรม
  • ปั๊มฟอยล์โลโก้บนฝากล่อง 1 จุด
  • ปั๊มไดคัท
  • ติดแม่เหล็ก 2 จุด
  • ขึ้นรูปกล่อง

กล่องกระดาษแข็ง ห่อกระดาษ Burano สีดำ 90 แกรม

กล่องกระดาษสีดำ ปั๊มฟอยล์โลโก้สีทองบนฝากล่อง ติดแม่เหล็ก 2 จุด

กล่องกระดาษใส่สินค้า ปั๊มไดคัท ขึ้นรูปกล่อง

กล่องกระดาษใหญ่ ขนาด 29.5 x  21 x หนา 14.5 ซม.

กล่องสีดำพิมพ์โลโก้ Banyan Tree Residence บนฝากล่อง ปั๊มฟอยสีทองสวยหรู

กล่องกระดาษแข็งจั่วปังเบอร์ 24 ความหนา 1.98 มม.

กล่องกระดาษใส่สินค้าแบบฝาเปิด 4 ชิ้น กล่องสูง 14.5 ซม.

เทคนิคการปั๊มฟอยล์สีทอง ช่วยเพิ่มความสวยงามโดดเด่นของบรรจุภัณฑ์