แผ่นพับพิมพ์สีดิจิตอล 
      แผ่นพับ 3 พับ 4 ตอน

  • ขนาดกางออก A3
  • กระดาษการ์ดขาว ขนาด 240 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอลทั้ง 2 หน้า
  • พับซิกแซก 3 พับ 4 ตอน

แผ่นพับพิมพ์สีดิจิตอล แบบ 3 พับ 4 ตอน

แผ่นพับพิมพ์สีดิจิตอลทั้ง 2 หน้า พับซิกแซก 4 ตอน

แผ่นพับแบบ 3 พับ 4 ตอน ขนาดกางออก A3

แผ่นพับพิมพ์แนวนอนพับ 4 ตอน พิมพ์ 6 หน้า

แผ่นพับสี่เหลี่ยมผืนผ้า (แนวตั้ง) พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

แผ่นพับขนาดกางออก A3 กระดาษการ์ดขาวขนาด 240 แกรม