หนังสือ Connections to Sucesses โดย Dr. Ivan Misner ผู้ก่อตั้ง และประธานองค์กรบีเอ็นไอ จากประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย BNI ซึ่งเป็นองค์กรมืออาชีพที่เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

BNI มีสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันได้มารวมตัวกัน เพื่อช่วยสร้างธุรกิจซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ผ่านรูปแบบการตลาดแบบบอกต่อ หรือระบบการแนะนำโอกาสธุรกิจ (Referral Marketing) โดยสมาชิกแต่ละรายจะเป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจด้านนั้น เพียง 1 สมาชิกต่อ 1 อาชีพ หรือธุรกิจต่อ 1 กลุ่มเท่านั้น

ลักษณะของหนังสือ

  • เป็นหนังสือ ขนาด 29.8 x 20.7ซม.
  • ส่วนปกใช้ กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม WA
  • เคลือบ PVC มัน1หน้า
  • ปรินต์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า
  • เนื้อในใช้ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
  • ปรินต์ดิจิตอล 1 สี 2 หน้า สีดำ (จำนวน 128 หน้า)
  • เข้าเล่ม ไสกาว

หนังสือ Connections to Sucesses โดย Dr. Ivan Misner เป็นหนังสือ ขนาด 29.8 x 20.7ซม. ส่วนปกใช้ กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม WA เคลือบ PVC มัน1หน้า

เนื้อในใช้ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม

เข้าเล่ม ไสกาว