นามบัตร TRITON HOLDING

  • นามบัตรขนาดสำเร็จ 8.5 x 5.2 ซม.
  • กระดาษ Elation (ELT200) 200 แกรม
  • พิมพ์  2 สี 1 หน้า
  • ปั๊มจมโลโก้ 1 ตำแหน่ง
  • ปะประกบกระดาษ Cocktail (CTL298) 290 แกรม  สีเทา
  • ตัดตามขนาด

นามบัตรเพิ่มเทคนิคปั๊มจมโลโก้ มองเห็นจากด้านหลังบัตร

นามบัตรกระดาษ Elation (ELT200) 200 แกรม ปะประกบกระดาษ Cocktail (CTL298) 290 แกรม  สีเทา

2-color business cards, Standard size 8.5 x 5.2 cm

นามบัตรด้านหน้าพื้นสีขาว พิมพ์ตัวหนังสือสีเทา ด้านหลังตีพื้นสีเทา

นามบัตรพิมพ์ 2 สี 1 หน้า ปั๊มจมโลโก้ TRITON

นามบัตร TRITON HOLDING ขนาดสำเร็จ 8.5 x 5.2 ซม.

Premium Business Card, Elation Paper 200 grams, Cocktail Paper, Gray Color 290 grams.

นามบัตรพิมพ์ 2 สีขนาดมาตรฐาน 8.5 x 5.2 ซม.