คูปองบัตรจอดรถ โดย นิติบุคคลอาคารชุด ฮอลล์มาร์ค

  • ขนาดสำเร็จ 8 x 2.5 นิ้ว
  • กระดาษปอนด์ 100 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 2 หน้า
  • ไดคัทเส้นปรุ
  • เข้าเล่ม ติดกาวข้าง
  • ติดปกสีน้ำตาล
  • ตอกเบอร์เล่มที่หน้าปก
  • 50 เล่ม / เล่มละ 100 แผ่น

คูปองกระดาษปอนด์สีขาว 100 แกรม หน้าปกสีน้ำตาล

คูปองบัตรจอดรถ โดย นิติบุคคลอาคารชุด ฮอลล์มาร์ค

คูปองพิมพ์ประกอบเข้าเล่มจำนวน 100 แผ่น เย็บด้วยแม็ก

คูปองแผ่นยาว 8 นิ้ว พิมพ์ข้อความ 2 หน้า

คูปองไดคัทเส้นประ พิมพ์โลโก้ด้านในทั้งสองส่วน เข้าเล่มติดกาว

คูปองแทนเงินสด ขนาดสำเร็จ กว้าง 8 นิ้ว ยาว 2.5 นิ้ว

คูปองบัตรจอดรถ พิมพ์ 1 สี 2 หน้า ไดคัทเส้นปรุ

คูปองกระดาษปอนด์ เข้าเล่มติดกาวข้าง ตอกเบอร์เล่มที่หน้าปก