สมุดโน้ตปกแข็ง Huawei

 • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 16 ความหนา 1.38 มม.

ปกแข็ง

 • กระดาษ Burano สีดำ
 • ปั๊มฟอยล์โลโก้สีเงินด้าน 1 จุด

สมุดโน้ต (RePrint) 

 • ขนาดเนื้อในประมาณ A5 (แนวตั้ง)
 • ปกนอก หน้า+หลัง ปิดด้วยพลาสติก ไม่มีพิมพ์ ไดคัทมุมมน
 • ปกหน้ากระดาษอาร์ต ดิจิตอลพิมพ์สี  2 หน้า
 • ปกหลังกระดาษอาร์ต ดิจิตอลพิมพ์สี  2 หน้า
 • หน้าโฆษณา ดิจิตอลพิมพ์สี  2 หน้า
 • เนื้อใน (ทั้งหมดพิมพ์ 1 สี สีเดียวกัน)
  • Personal Information กระดาษถนอมสายตา พิมพ์สีเดียว 2 หน้า
  • หน้าใน (หน้าถัดไป) ตารางบันทึก Year Planner กระดาษถนอมสายตา พิมพ์สีเดียว จำนวน 24 หน้า
  • หน้าจดบันทึก กระดาษถนอมสายตา พิมพ์ 1 สี  100 หน้า (50 แผ่น )
 • เข้าเล่ม ใส่ห่วงกระดูกงูสีดำ

กล่องกระดาษ

 • กระดาษอาร์ตการ์ด
 • พิมพ์ตีพื้นสีดำ
 • ปั๊มฟอยล์โลโก้ HUAWEI   สีเงินด้าน

กล่องใส่สมุดโน้ต กระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ตีพื้นสีดำ

สมุดโน้ต Huawei ปกแข็งกระดาษจั่วปังเบอร์ 16 หนา 1.38 มม.

สมุดปกแข็ง ห่อกระดาษ Burano สีดำ พิมพ์โลโก้ HUAWEI สีขาว ปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน

กล่องใส่สมุด พิมพ์โลโก้ HUAWEI สีขาวมุมขวาล่าง ปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน

สมุดจดบันทึก พิมพ์ปฏิทินด้านหลังปกหน้า หน้าโฆษณาพิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

สมุดไดอารี่หน้าในกระดาษถนอมสายตา พิมพ์ 1 สี 100 หน้า (50 แผ่น )

สมุดไดอารี่ หน้าในพิมพ์ตาราง Year Planner กระดาษถนอมสายตา พิมพ์สีเดียว 24 หน้า

สมุดโน้ต ปกหน้า-ปกหลังกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์สี  2 หน้า

สมุดโน้ต หน้าในขนาด A5 ไม่มีพิมพ์ไดคัทมุมมน เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีดำ