ซองอั่งเปาสีทอง / สีแดง โดย Paradise Park

 ซองอั่งเปา พิมพ์ 1 แบบ 2 สี ( แบบสีทอง,แบบสีแดง )

แบบที่  1 สีแดง

 • ขนาดซองสำเร็จ 9 x 20 ซม.
 • ขนาดกางออก 19.5 x 24.7 ซม.
 • กระดาษอาร์ตด้าน 120 แกรม 
 • พิมพ์สีแดง 1 สี 1 หน้า
 • ไดคัทขึ้นรูปซอง 
 • โลโก้ / ข้อความปั๊มฟอยล์สีทองด้าน  (เบอร์ 22i2 Trio )

 
แบบที่ 2 สีทอง

 • ขนาดซองสำเร็จ 9 x 20 ซม.
 • ขนาดกางออก 19.5 x 24.7 ซม.
 • กระดาษอาร์ตด้าน 120 แกรม 
 • พิมพ์สีทอง 1 สี 1 หน้า
 • ไดคัทขึ้นรูปซอง
 • โลโก้ / ข้อความปั๊มฟอยล์สีทองด้าน  (เบอร์ 22i2 Trio )

ซองอั่งเปา พื้นสีแดงภาพสีทอง ขนาดซอง 9 x 20 ซม.

ซองอั่งเปา กระดาษอาร์ตด้าน 120 แกรม  พิมพ์สีแดง 1 สี 1 หน้า

ซองอั่งเปาสีทอง โดย Paradise Park กระดาษอาร์ตด้าน 120 แกรม พิมพ์สีทอง 1 สี 1 หน้า

ซองอั่งเปา ไดคัทขึ้นรูปซอง โลโก้ / ข้อความปั๊มฟอยล์สีทองด้าน  (เบอร์ 22i2 Trio )

ซองอั่งเปาสีทอง/สีแดง โดย Paradise Park พิมพ์ 1 แบบ 2 สี (แบบสีทอง, แบบสีแดง )

ซองอั่งเปาสั่งผลิต ขนาดกางออก 19.5 x 24.7 ซม. กระดาษอาร์ตด้าน 120 แกรม 

ซองอั่งเปา ฝาเปิดด้านบน (แนวตั้ง) พิมพ์ลายข้อความปั๊มฟอยล์สีทองด้าน