การ์ดเชิญพร้อมซอง

 • ขนาด 5 x 7 นิ้ว
 • ขนาดกางออก 10 x 7 นิ้ว
 • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า
 • กระดาษสีครีม ความหนาประมาณ 200 แกรม
 • โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง ขนาด 4 ตารางนิ้ว
 • พับครึ่ง
 • ด้านในพิมพ์ 2 ภาษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาเกาหลี 

ซองใส่การ์ด

 • กระดาษสีครีม
 • ปั๊มฟอยล์สีทอง 

การ์ดเชิญพับครึ่ง พิมพ์ 2 ภาษา (ภาษาไทย/ภาษาเกาหลี)

การ์ดเชิญ ขนาดกางออก 10 x 7 นิ้ว พิมพ์สีดิจิตอล

การ์ดเชิญ โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง ขนาด 4 ตารางนิ้ว

การ์ดเชิญงานแต่งงานพิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า ด้านในสีครีม

การ์ดเชิญพร้อมซอง ขนาด 5 x 7 นิ้ว  ซองใส่การ์ด ปั๊มฟอยล์สีทอง 

การ์ดเชิญพิมพ์ลายไทย เคลือบฟอยล์สีทอง