แผ่นพับ Strategy brief

  • พับ 2 พับ  3 ตอน
  • ขนาดสำเร็จ 6 x 9 นิ้ว  
  • ขนาดกางออก 18 x 9 นิ้ว
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • เคลือบลามิเนต 2 หน้า
     

แผ่นพับ โดย ABD ครบรอบ 50 ปี

แผ่นพับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า เคลือบลามิเนต 2 หน้า

แผ่นพับกระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม ขนาดกางออก 18 x 9 นิ้ว

แผ่นพับขนาดสำเร็จ 6 x 9 นิ้ว พับ 2 พับ  3 ตอน  

Strategy Brief 2 folds 3 panels , Finished Size 6 x 9 inch  Art Card Paper 230 Gram 

Print Full Color 2 Pages , Laminate coating 2 Pages

แผ่นพับ 3 ตอน / 6 หน้า งานพิมพ์ 4 สี 2 หน้า