นามบัตร บริษัท BERLI DYNAPLAST จำกัด

  • พิมพ์ดิจิตอล 4/1 ด้านหน้า 4 สี ด้านหลัง 1 สี (สีน้ำเงิน)
  • กระดาษ ACCENT ขนาด 270 แกรม
  • พิมพ์โลโก้ 2 สี  สีแดง (pantone 032C) + สีน้ำเงิน (pantone 293C)

นามบัตรแบบเรียบหรู กระดาษ ACCENT ขนาด 270 แกรม

Elegant business card, ACCENT paper size 270 grams

Standard size business card, 4 front colors, 1 back color (blue)

นามบัตรสีขาว พิมพ์โลโก้ 2 สี  สีแดง (pantone 032C) + สีน้ำเงิน (pantone 293C)

นามบัตรพิมพ์สีดิจิตอล โดย บริษัท BERLI DYNAPLAST จำกัด

นามบัตรขนาดมาตรฐาน ด้านหน้าพิมพ์ 4 สี ด้านหลัง 1 สี (สีน้ำเงิน)

นามบัตรพิมพ์สีดิจิตอล พิมพ์ 1 แบบ 18 ชื่อ