ปฏิทินตั้งโต๊ะ 
1. ปฏิทิน

 • ขนาด 7 x 9 นิ้ว
 • ปก 1 แผ่น / 2 หน้า
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 
  • พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 • เนื้อใน  13 แผ่น / 26 หน้า
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 • ฐาน
  • กระดาษจั่วปังหนา 1.60 มม.
  • กระดาษปอนด์ 100 แกรม 
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า (สีเขียว)
 • เข้าเล่ม
  • ร้อยห่วงกระดูกงูขอบบน ซ้าย-ขวา
  • ห่วงกระดูกงูสีขาว ด้านละ 4 ข้อ 

2. ซอง

 • กระดาษปอนด์ ขนาด 120 แกรม
 • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า
 • ไดคัทเส้นปะ ขึ้นรูปซอง

ปฏิทินตั้งโต๊ะ กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

ปฏิทินเนื้อใน 13 แผ่น / 26 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 7 x 9 นิ้ว ปก 1 แผ่น / 2 หน้า

ฐานตั้งปฏิทิน กระดาษจั่วปังหนา 1.60 มม. กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์สีเขียว

ปฏิทิน เข้าเล่อมร้อยห่วงกระดูกงูสีขาว 2 ด้าน ๆ ละ 4 ข้อ 

ปฏิทินพร้อมซองแบน ฝาซองพับปิดด้านเดียว

ซองใส่ปฏิทิน ไดคัทเส้นปะ ขึ้นรูปซอง พิมพ์หน้า-หลัง

ซองกระดาษปอนด์ ขนาด 120 แกรม พิมพ์ตีพื้นสีเขียว