งานเข้าเล่มหนังสือ

  • หนังสือ ขนาด A4  (จำนวน 21 แผ่น 42 หน้า)
  • เข้าเล่มห่วงพลาสติกสีขาว
  • พิมพ์สีดิจิตอล 

งานเข้าเล่มหนังสือคู่มือ ขนาด A4 แนวนอน

หนังสือเข้าเล่มห่วงพลาสติกด้านข้าง

ห่วงพลาสติกเข้าเล่มหนังสือแน่นหนา แข็งเรงและสวยงาม

หนังสือคู่มือพิมพ์ดิจิตอล 4 สี

หนังสือขนาด A4 ร้อยห่วงพลาสติกสีขาว ความยาวเท่าหนังสือ

หนังสือคู่มือพิมพ์สีดิจิตอล จำนวน 21 แผ่น 42 หน้า 

วิธีร้อยห่วงด้านข้าง ความยาวห่วงเท่ากับขนาดหนังสือ