นามบัตร บริษัท ซันนี สกาย จำกัด
       นามบัตรพิมพ์ 4 ชื่อ

  • นามบัตรพิมพ์สีระบบดิจิตอล  2 หน้า
  • ขนาด  9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษ Bianco Flash ขนาด 280 แกรม

 

นามบัตร บริษัท ซันนี สกาย จำกัด ขนาด 9 x 5.5 ซม.

นามบัตรพิมพ์สีดิจิตอล  จำนวน 4 ชื่อ

นามบัตรพิมพ์ 2 หน้า กระดาษ Bianco Flash ขนาด 280 แกรม