กล่องดิสเพลย์
   กล่องกระดาษลูกฟูก ใส่ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศบรรจุซอง

ลักษณะกล่อง 

  • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 31 x สูง 25 x หนา 8 ซม.
  • ด้านหลังติดเป็นแผ่นป้าย สูงประมาณ 19 ซม.
  • ขนาดกางออก 87.5 x 64 ซม.
  • กระดาษลูกฟูกลอน E
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ปั๊มไดคัท

กล่องกระดาษดิสเพลย์ ด้านหลังติดเป็นแผ่นป้ายสูงประมาณ 19 ซม.

กล่องกระดาษลูกฟูก ขนาด 31 x สูง 25 x หนา 8 ซม.

กล่องใส่สินค้า กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม

กล่องกระดาษลูกฟูก ใส่ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศบรรจุซอง

กล่องกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ตีพื้นสีดำทั้งสองด้าน

กล่องด้านในไดคัทช่องวางสินค้า 3 ช่อง

กล่องกระดาษปั๊มไดคัท พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

กระดาษลูกฟูกลอน E ขนาดกางออก 87.5 x 64 ซม.