หนังสือปกแข็งห่อ
    Guest Book

  • ขนาด 25 X 25 ซม.

หน้าปก

  • ปกแข็ง กระดาษสีทอง
  • พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 
  • ปกด้านในพิมพ์ภาพคู่บ่าว-สาว

หน้าใน

  • ขนาด  24.5 X 49.5 ซม.
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี
  • กระดาษขนาด 150 แกรม
  • เข้าเล่มเย็บด้าย

หนังสือปกแข็งห่อ Guest Book ขนาด 25 X 25 ซม.

หนังสือ พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท กระดาษสีทอง

หนังสือเย็บเข้าเล่ม กระดาษขนาด 150 แกรม

หนังสือหน้าปกแข็ง กระดาษสีทอง พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 

Guest Book Size approx. 25 X 25 cm

หนังสือพิมพ์ดิจิตอล หลังปกพิมพ์ภาพคู่บ่าว-สาว

Cover, Gold Paper - with digital print on front cover as a background. Inside Cover - Photo of Bride and Groom

หน้าในขนาด  24.5 X 49.5 ซม. พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี

Writing Pages, Size 24.5 X49.5 cm . Offset print 1 color . Paper 150 gsm.

หนังสือคู่รักพิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี กระดาษขนาด 150 แกรม เข้าเล่มเย็บด้าย