การ์ดเชิญพร้อมซอง

    การ์ดเชิญงานเทศกาลแห่งวันวาน โดย ธนาคารกรุงเทพ

 • ขนาดสำเร็จ 5 x 8 นิ้ว
 • กระดาษ CSS Coronado SST Stipple Infinite White 270 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 + 1 สี ( CMYK + Pantone 2738C สีน้ำเงิน )
 • เคลือบเงา Spot UV 3 จุด ด้านหน้า
 • ปะประกบการ์ด

ซองใส่การ์ดเชิญ

 • ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด
 • ขนาดสำเร็จ 5.15 x 8.15 นิ้ว
 • ขนาดกางออกประมาณ 10.8 x 8.65 นิ้ว
 • กระดาษ CSS Coronado SST Stipple Infinite White 118 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 + 1 สี ( CMYK + Pantone 2738C สีน้ำเงิน ) 
 • เคลือบ Spot UV 5 จุด 
 • ปั๊มไดคัทตามแบบ
 • ปะประกอบ ขึ้นรูปซอง

การ์ดเชิญกระดาษ CSS Coronado SST Stipple Infinite White 270 แกรม

ซองกระดาษ ปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูปซอง

การ์ดเชิญพร้อมซอง งานเทศกาลแห่งวันวาน โดยธนาคารกรุงเทพ

ซองใส่การ์ดเชิญขนาดสำเร็จ 5.15 x 8.15 นิ้ว เคลือบ Sport UV

ซองใส่การ์ด พิมพ์ออฟเซ็ท 4 + 1 สี ( CMYK + Pantone 2738C สีน้ำเงิน ) 

การ์ดเชิญ ขนาดสำเร็จ 5 x 8 นิ้ว เคลือบ Spot UV 3 จุด ด้านหน้า

ซองใส่การ์ด กระดาษ CSS Coronado SST Stipple Infinite White 118 แกรม

ซองใส่การ์ด ขนาดกางออกประมาณ 10.8 x 8.65 นิ้ว