เมนูอาหาร The Market Cafe & Bar

  • ขนาด A3
  • พิมพ์สีดิจิตอล 12 หน้า 
  • กระดาษ 300 แกรม
  • เคลือบลามิเนตทุกหน้า
  • เข้าเล่มร้อยเชือก 

เมนูอาหารขนาด A3 เย็บเล่ม 12 หน้า

หนังสือเย็บเล่ม ขนาด A3 พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

เมนูอาาหรกระดาษขนาด 300 แกรม เคลือบลามิเนตทุกหน้า

บริการออกแบบ พิมพ์การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่งงาน นามบัตร หนังสือ เมนูอาหาร ใบปลิว แผ่นพับ

เมนูอาหาร The Market Cafe & Bar พิมพ์สีดิจิตอลออฟเซ็ท

เมนูอาหารเย็บเล่ม หน้าปกพิมพ์โลโก้และเส้นกรอบสีทอง

งานพิมพ์สี่สี เคลือบลามิเนตด้านกันน้ำทุกหน้า

เมนูอาหารพิมพ์สีดิจิตอล เคลือบด้านทุกหน้า เข้าเล่มร้อยเชือก