หนังสือ  Booklet  EXO Travel

หน้าปก

  • ขนาดสำเร็จ A5
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • เคลืบลามิเนตด้าน 1 หน้า

เนื้อใน
   
จำนวน 6 แผ่น 12 หน้า

  • กระดาษอาร์ตมัน 2 หน้า ขนาด 128 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี
  • เย็บมุงหลังคา

 

บริการพิมพ์หนังสือ เย็บเล็มหลากหลายแบบ หนังสือโฟโต้บุ๊ค หนังสือเข้าห่วง หนังสือเจาะรูไขน็อต

หนังสือ Booklet  EXO Travel ความหนา  6 แผ่น 12 หน้า

หนังสือ ขนาดเล่ม A5 หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ด

หนังสือพิมพ์ 4 สี 2 หน้า หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

หนังสือหน้าใน กระดาษอาร์ตมัน 2 หน้า 128 แกรม

หนังสือ พิมพ์สีดิจิตอล ขนาดสำเร็จ A5