สมุดโน้ต 

  • ขนาด 10.5 X 14.85 ซม.
  • กระดาษปอนด์ ขนาด 100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • เข้าเล่มกาวหัว
  • จำนวนพิมพ์ 1000 เล่ม
  • 1 เล่ม 20 แผ่น

สมุดโน้ตกระดาษปอนด์ ขนาด 10.5 X 14.85 ซม.

สมุดบันทึกพิมพ์ 4 สี 1 หน้า - 1 เล่ม 20 แผ่น เข้าเล่มกาวหัว

สมุดบันทึกกระดาษปอนด์ 100 แกรม สีขาวพิมพ์โลโก้