โบรชัวร์ Join Wells for Summer Fun

  • ขนาดกางออก A4 
  • พับ 2 ทบ 3 ตอน 
  • พิมพ์ดิจิตอล 4/4 สี
  • พิมพ์หน้า-หลัง
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 157 แกรม

งานพิมพ์ดิจิตอล 4/4 สี พิมพ์หน้า-หลัง

โบรชัวร์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดย wells.school.com

โบรชัวร์ ขนาดกางออก A4  พับ 2 ทบ 3 ตอน 

โบรชัวร์พิมพ์ 2 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 157 แกรม

โบรชัวร์ Join Wells for Summer Fun