นามบัตร
  นามบัตรขนาดมาตรฐาน โดย เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส 

  • ขนาดสำเร็จ 9 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ ACCENT ขนาด 270 แกรม 
  • พิมพ์  4 สีด้านหน้า
  • ด้านหลังพิมพ์ 1 สี (สีน้ำเงิน) Pantone 293C (4/1)

นามบัตรขนาดมาตรฐาน โดย เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส ด้านหน้าพิมพ์  4 สี

นามบัตร ขนาดสำเร็จ 9 X 5.5 ซม. ด้านหลังพิมพ์สีน้ำเงิน

นามบัตรกระดาษ ACCENT ขนาด 270 แกรม