การ์ดเชิญพร้อมซอง
   การ์ด

  • ขนาด 12.5 x 17.5 ซม. (แนวตั้ง)
  • กระดาษ Curious Collection สี white gold 250 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

ซอง

  • ขนาดซอง 13.2 x 18.28 ซม. (5.19 x 7.19 นิ้ว)
  • ขนาดกางออก 27.2 x 25.2 ซม.
  • กระดาษ Curious Collection สี gold leaf 120 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 1 หน้า 1 ตำแหน่ง
  • ปั๊มไดคัท + ขึ้นรูปซอง

ซองขนาด 13.2 x 18.28 ซม. ปั๊มไดคัท + ขึ้นรูปซอง

การ์ดเชิญพร้อมซอง กระดาษ Curious Collection

ซองใส่การ์ด กระดาษ Curious Collection สี gold leaf 120 แกรม

บัตรเชิญงานแต่งงาน พิมพ์สีระบบดิจิตอล 2 หน้า

การ์ดเชิญสวยหรู กระดาษพิเศษ สี white gold

การ์ดแต่งงาน กระดาษขนาด 250 แกรม

การ์ดเชิญแนวตั้ง พิมพ์กรอบลายสีทองทั้งสองหน้า

การ์ดเชิญแต่งงาน ขนาด 12.5 x 17.5 ซม. (แนวตั้ง)