หนังสือ Chuchaiburi Sri Amphawa

บริษัท เจม เพลส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

Gempeace Group & GemPlace Property

ขนาด A4 แนวนอน (ขนาดเล่ม 297X210 mm.)

จำนวน 8 หน้า กระดาษ TPI 240 แกรม

พิมพ์ 4 สีทุกหน้า

  • ปกหน้า ปั๊มโลโก้ และ Chuchai Buri Sri Amphawa ด้วยฟอลย์สี GM1 (สีทองด้าน) และปั๊มนูน
  • ปกหน้า ปั๊มตัวหนังสือ Welcome to an award winning UNESCO Asia-Pacific Destination ด้วยฟอลย์สีเงินด้าน
  • ปกหลัง ปั๊ม Managed by Unique Luxury Hotel of Asia ด้วยสีฟอลย์ GUN (สีแพลทตินั่ม)

เข้าเล่ม เย็บด้วยด้ายสีน้ำตาล

หนังสือ Fact Sheet ขนาด A4 เป็นหนังสือแคตาล็อคเกี่ยวกับที่พักอาศัย

ภายในเล่มหนังสือพิมพ์ระบบออฟเช็ท 4 สี 2 หน้า เข้าเล่มด้วยการเย็บด้วยด้ายสีน้ำตาล

โลโก้ปั๊มฟอลย์สี GM1 (สีทองด้าน) และปั๊มนูน

พร้อมซองขึ้นรูปสั่งผลิต

ปกหน้า ปั๊มโลโก้ และ Chuchai Buri Sri Amphawa ด้วยฟอลย์สี GM1 (สีทองด้าน) และปั๊มนูน ปั๊มตัวหนังสือ Welcome to an award winning UNESCO Asia-Pacific Destination ด้วยฟอลย์สีเงินด้าน