การ์ดพร้อมซอง Birthday package โดย ธนาคารออมสิน

การ์ดแบบพับครึ่ง

  • ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว
  • ขนาดกางออก 10 x 7 นิ้ว
  • กระดาษ Fabriano Bianco ขนาด 240 แกรม
  • ด้านนอกพิมพ์ 4 สี + 2 สีพิเศษ (Pan Tone 4695) และ 10155C 1 หน้า
  • ด้านในพิมพ์ 1 สี + 1 สีพิเศษ (Pan Tone 10155C)
  • ไดคัทเส้นพับกลาง

ซอง

  • ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว
  • กระดาษ Gardra Pat 13 Natural ขนาด 115 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี + 2 สีพิเศษ (Pan Tone 4695) และ 10155C 1 หน้า
  • ไดคัทขึ้นรูป

ซองขนาด 5 x 7นิ้ว กระดาษ Gardra Pat 13 Natural 115 แกรม

ขนาดกางออก 10 x 7 นิ้ว กระดาษ Fabriano Bianco ขนาด 240 แกรม

ซองใส่การ์ดพิมพ์ 4 สี + 2 สีพิเศษ (Pan Tone 4695) และ 10155C 1 หน้า ไดคัทขึ้นรูป

การ์ดอวยพรวันเกิด โดย ธนาคารออมสิน จำกัด ขนาดกางออก 10 x 7 นิ้ว

การ์ดแบบพับครึ่ง ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว ด้านนอกพิมพ์ 4 สี + 2 สีพิเศษ (Pan Tone 4695) และ 10155C 1 หน้า

การ์ดด้านในพิมพ์ 1 สี +1 สีพิเศษ (Pan Tone 10155C) ไดคัทเส้นพับกลาง

การ์ดวันเกิด พิมพ์โลโก้และชื่อธนาคารด้านหน้าการ์ด

การ์ดอวยพร ขนาดสำเร็จพับครึ่ง 5 x 7 นิ้ว