ซองคีย์การ์ด แบบที่ 1 THE  BANGKOK CIRCUS
     ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด

  • ซองใส่คีย์การ์ดขนาด 8 × 5.4 ซม.
  • กระดาษปอนด์ ขนาด 120 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ไม่มีเคลือบ
  • ปั๊มไดคัท + ขึ้นรูป

ซองคีย์การ์ด แบบที่ 2  THE EURO GRANDE HOTEL

  • ซองใส่คีย์การ์ดขนาด 8 × 5.4 ซม.
  • กระดาษปอนด์ 120 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ไม่มีเคลือบ
  • ปั๊มไดคัท + ขึ้นรูปแฟ้ม

ซองคีย์การ์ด 2 แบบ กระดาษปอนด์

ซองใส่คีย์การ์ด THE EURO GRANDE HOTEL

ซองคีย์การ์ดขนาด 8 × 5.4 ซม. กระดาษปอนด์ 120 แกรม

ซองคีย์การ์ด The  Bangkok Circus, The Euro Grande Hotel

ซองใส่คีย์การ์ด The  Bangkok Circus พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

ซองใส่การ์ดขนาด 8 × 5.4 ซม. ไม่เคลือบ

ซองใส่คีย์การ์ด ไม่มีเคลือบ ปั๊มไดคัทขึ้นรูป