หนังสือ Verita Health MahaNakhon lounge menu

  • ขนาดสำเร็จ A5

หน้าปก

  • กระดาษสีขาว ขนาด 250 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล  4 หน้า
  • เคลือบลามิเนต

หน้าใน

  • กระดาษสีขาว ขนาด 250 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล  4 หน้า
  • เคลือบลามิเนต

หนังสือหน้าปกกระดาษสีขาว พิมพ์สีดิจิตอล

หน้าในกระดาษสีขาว ขนาด 250 แกรม

หนังสือ Verita Health MahaNakhon lounge menu ขนาดสำเร็จ A5

หนังสือพิมพ์ดิจิตอล  4 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน

หนังสือเล่มเล็ก ขนาด A4 พับครึ่ง ติดแม็กเข้าเล่ม

หนังสือ หน้าปกกระดาษสีขาว พิมพ์สี ขนาด 250 แกรม