แฟ้มกระดาษ

ลักษณะแฟ้ม

  • ขนาดสำเร็จ 22 x 30.3 ซม.
  • ขนาดกางออก 44 x 30.3 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 300 แกรม 
  • พิมพ์สีดิจิตอล 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
  • ปั๊มไดคัท
  • ติดกระเป๋าด้านใน 1 ข้าง
  • ไดคัทช่องเสียบนามบัตร
  • ปะประกอบขึ้นรูป

แฟ้มกระดาษ ขนาดกางออก 44 x 30.3 ซม.

แฟ้มกระดาษขนาด 300 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล 1 หน้า

แฟ้มกระดาษปั๊มไดคัท ติดกระเป๋าด้านใน 1 ข้าง

แฟ้มพิมพ์สีดิจิตอลหน้าเดียว เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

แฟ้มกระดาษ ขนาดสำเร็จ 22 x 30.3 ซม.

แฟ้มกระดาษติดกระเป๋าด้านใน 1 ข้าง ไดคัทช่องเสียบนามบัตร ปะประกอบขึ้นรูป