ซอง Baby Hills 
   
ซองสั่งผลิต ขึ้นรูปตามขนาด

  • ขนาดซองสำเร็จ กว้าง 23.5 x 10.9 ซม.
  • ขนาดปากซอง กว้าง 23.5 x 4.7 ซม.
  • ขนาดกางออก 27.5 x 23.6 ซม.
  • กระดาษ Rusticus สีไข่ไก่ ขนาด 140  แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ด้านนอก
  • พิมพ์ 1 สี ด้านใน
  • ไดคัท + ขึ้นรูป

ซองกระดาษ Rusticus สีไข่ไก่ ขนาด 140  แกรม

ซอง Baby Hills ซองสั่งผลิตขนาดสำเร็จ 23.5 x 10.9 ซม.

ซองกระดาษ ปากซองกว้าง 23.5 x 4.7 ซม. ด้านในพิมพ์ 1 สี

ซองไดคัท + ขึ้นรูป พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ขนาดกางออก 27.5 x 23.6 ซม.

ซองสีพื้นไข่ไก่ พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ด้านนอก

ซองกระดาษพิมพ์โลโก้ babyhills ที่มุมซอง

ซองกระดาษ ฝาซองไดคัทเฉียงมุมแหลม