ริบบิ้นพิมพ์ลาย

  • ริบบิ้นขนาด หน้ากว้าง 9 มม. ความยาวต่อม้วน 33 หลา
     ริบบิ้นขนาด หน้ากว้าง  15 มม. ความยาวต่อม้วน 33 หลา
  • พิมพ์สีทอง Copper 

ริบบิ้นม้วน พิมพ์ลาย ความยาวต่อม้วน 33 หลา

ริบบิ้นพิมพ์โลโก้ / ข้อความ / ลวดลาย

ริบบิ้นเนื้อหนา สีน้ำตาล พิมพ์สีทอง Copper   

ริบบิ้นขนาดหน้ากว้าง 9 มม. ความยาวต่อม้วน 33 หลา

ริบบิ้นขนาดหน้ากว้าง 15 มม. ความยาวต่อม้วน 33 หลา พิมพ์สีทอง Copper 

ตัวอย่างริบบิ้นพิมพ์ลายโลโก้ สีทองแดง Copper

ริบบิ้นพิมพ์ลาย ริบบิ้นสั่งผลิต 2 ขนาด

พิมพ์ริบบิ้นผ้า ริบบิ้นแถบแพร ริบบิ้นไหม ริบบิ้นไนลอน