สายคาดกล่อง / สายคาดกล่องอาหาร 
  สายคาดกล่องอาหาร

  • ขนาดสำเร็จ 6 x 33 ซม.
  • กระดาษอาร์ตด้าน ขนาด 160 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า

สายคาดกล่อง กระดาษอาร์ตด้าน ขนาด 160 แกรม

สายคาดกล่องอาหาร ขนาดสำเร็จ 6 x 33 ซม.

สายคาดกล่องอาหร พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า

สายคาดกล่องอาหาร พิมพ์โลโก้ พิมพ์ลายและข้อความ

สายคาดสำหรับรัดรอบตัวกล่อง (แนวตั้ง)