การ์ดเชิญพร้อมซอง โดย บริษัท แมกโนเลีย ไฟลน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

การ์ดเชิญ

 • ขนาดการ์ด 21 x 16 ซม.
 • กระดาษสำเร็จสีดำ 
 • พิมพ์ภาพ + ข้อความปั๊มฟอยสีทอง หน้า/หลัง
 • ปะประกบกระดาษสีขาว

ซองใส่การ์ด 

 • ขนาดซองสำเร็จ 21.60 x 16.60 ซม. 
 • กระดาษสำเร็จสีดำ 
 • พิมพ์ภาพ + ข้อความปั๊มฟอยสีทอง หน้า/หลัง
 • ปั๊มไดคัท
 • ปะประกอบขึ้นรูป

การ์ดใบเล็ก (แผนที่)

 • ขนาดประมาณ 9 x 12 ซม.
 • กระดาษสีดำ ขนาดประมาณ 320 แกรม
  • ด้านหน้าปั๊มฟอยล์
  • ด้านหลังพิมพ์ออฟเซ็ทภาพแผนที่ สีทองเมทัลลิค
 • ตัดตามขนาด

การ์ดเชิญพร้อมซอง โดย บริษัท แมกโนเลีย ไฟลน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ซองใส่การ์ดขนาด 21.60 x 16.60 ซม.  ภาพ+ข้อความปั๊มฟอยล์สีทอง

การ์ดสีดำใบเล็ก พิมพ์แผนที่สีทองเมทัลลิค

การ์ดเชิญพร้อมซอง กระดาษ Arjopack สีดำ 120 แกรม ปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูป

การ์ดใบเล็ก (แผนที่) ขนาดการ์ดประมาณ 9 x 12 ซม.

การ์ดเชิญใบใหญ่ / การ์ดแผนที่ใบเล็ก พร้อมซองใส่การ์ดสีดำ

การ์ดเชิญพร้อมซองใส่การ์ด  กระดาษ Arjopack สีดำ พิมพ์ภาพ + ข้อความปั๊มฟอยสีทองหน้า/หลัง

การ์ดเชิญ 2 ใบ กระดาษพิเศษสีดำ พร้อมซองสีดำ